แจ้งขอปิดปรับปรุงระบบ EDENT

ประกาศ.. สำนักงานประกันสังคมขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ สำนักงานประกันสังคมต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้